Meteen naar de inhoud
Home » Behandelplan Noodzaak

Behandelplan Noodzaak

Noodzaak behandelplannen beroepsvereniging

Een behandelplan is een juridische noodzaak. Vanuit een wettelijk kader zijn we verplicht om met een behandelovereenkomst te werken. Hierin zijn de rechten en plichten over een weer vastgelegd. Deze overeenkomst dient ook alvorens op consult te komen voor energetische therapie (lees ook life coaching, burn-out coaching en relatie coaching) ondertekend te worden. Dit kan digitaal.

behandelplan noodzaak energetische therapie
behandelplan noodzaak energetische therapie

Op kruispunt in jouw leven?

Je staat op het punt om het resultaat van een transformatieslag te “kopen”. Hiervoor is een set van acties vereist om op de gewenste eindbestemming aan te komen. Toewijding voor de gehele transformatieslag is dan onontbeerlijk. Doordat bij de Oosterse benadering zowel de aanpak als het proces gedurende het transformatieproces anders zijn, is het op voorhand belangrijk te weten wat ook jij mogelijk  vanuit Westers standpunt verwacht en niet ontvangt. Handig om de tarieven van de behandelplannen ook in je op te nemen.

Behandelplan en toewijding client

Jouw toewijding of commitment vertaalt zich in het besef dat er naar gelang de de ernst van de situatie meer inspanning nodig is. Dan gaat het over het inplannen van meerdere consulten en je verdiepen in de werkwijze van en reacties op deze manier van genezen of coachen. Vertrouwen hierop is de sleutel om jouw zelf-genezend vermogen binnen jouw immuun systeem een boost te geven. Ook is er binnen coaching een zekere mate van reflectie nodig, waarvoor een plan een eventuele vluchtroute blokkeert. Dit geldt zowel qua life coaching, relatie coaching als burn-out coaching. Alleen op consult komen om mediumschap kwaliteiten of de werking van de genezing uit te proberen is niet handig. Een juiste levenshouding om jouw immuunsysteem adequaat aan te sturen is vereist.

Werkwijze voor transformatie proces

Ben je nog bezig met therapieën uitproberen dan is er onvoldoende vertrouwen. Ook is er een groot risico dat jouw onderbewustzijn en jouw immuun systeem in verschillende therapieën anders wordt aangestuurd. Hierdoor kan het effect uiteindelijk niet die transformatie zijn waar we gezamenlijk wel naar op zoek zijn.

Spiritueel gezien neem je een bepaalde verantwoording op je zodra je een client helpt. Heden ten dage willen we daarom selectiever zijn bij de aanname van cliënten. We willen toewijding zien en deze ervaren. We willen de klus – jouw transformatieproces – van A tot Z kunnen afronden. Een client die dit onderbewust niet wil of saboteert zien we liever niet. We besteden er liever niet “onze energie” aan omdat dit spiritueel gezien niet handig is. Het is dan nog niet het juiste moment voor die persoon in de tijd gezien. Jouw zelfgenezend vermogen aansporen, heeft een overgave van jouw kant nodig. Een houding vanuit jouw hartcentrum met dankbaarheid. En dat gaat dan niet over mij als persoon.

Extreme reacties na energetische therapie

De reacties op behandelingen door de toepassing van de 26 Heilige Geometrie vormen zijn vaak zo heftig en intens dat naast oude angsten ook verergering van pijn naar boven komt. In de life- , burn-out en relatie coaching consulten geven we ook een energetische behandeling om veranderingen sneller te laten voltrekken. Ook kan een intake overweldigend zijn door nieuw ontvangen inzichten vanuit mediumschap en dat hierdoor je hele leven op zijn kop staat. Inzichten tussen de samenhang van levensgebeurtenissen verkregen vanuit mediumschap kunnen dan te overweldigend of te beangstigend zijn. Al met al komt jouw mentaal denken in een fase van grote verontrusting terecht. Het fundament is onder je voeten vandaan geslagen. Je kunt het ook anders zien: je komt thuis bij jouw Hoger Zelf – de innerlijke wijsheid. Het leven vanuit een ideaalbeeld, overtuiging, waarden en normen ga je langzaam verlaten.

Ondanks alle waarschuwingen en informatieverstrekking op de website en tijdens een intakegesprek zie ik nog steeds dat zodra het te heet onder de voeten van een client wordt deze soms willen afhaken. Overleg is dan op zijn plaats. Dit afhaken willen we voorkomen. We werpen nu bewust een barrière op met deze behandelplannen en coach plannen en versimpelen hiermee ook direct de administratie. Kijk eens in het onderstaande schema wat we voor ogen hebben.

spirituele ontwaking en kiezen met toewijding voor behandelplan
spirituele ontwaking en toewijding

Spirituele Ontwaking opgenomen in behandelplan

Naast het genezen en of de coaching krijg je er automatisch spirituele ontwaking bij. Door de holistische aanpak kan dit niet achterwege gelaten worden in het proces. Het gaat vanzelf alleen al door bij elkaar te komen of in vele gevallen zodra er een afspraak voor een intakegesprek is gemaakt. Emoties barsten vaak al los voordat je op intake komt. Toename van de intensiteit of verbetering van klachten ook. Kies met je hartcentrum en voel.