Meteen naar de inhoud
Home » Aanvullende Verzekering

Aanvullende Verzekering

Aanvullend verzekerd zijn is een kostbare aangelegenheid voor velen. Het vormt een groot deel van de vaste lasten voor gezinnen en alleenstaanden. Vanaf 2014 worden onze consulten via de  energetische therapie vergoed door de zorgverzekeraars. We hebben veel moeite moeten doen destijds om o.a. een HBO diploma Natuurgeneeskunde te behalen. Met ondermeer Medische en Psychologische basisvakken welke ook in de reguliere zorg verplicht zijn. Daarna wordt door elk jaar bijscholing te volgen voldoen aan eisen vanuit het wettelijke kader. Energetische therapie consulten in de praktijk worden vergoed. De life coaching, burnout coaching en relatiecaching consulten vallen ook onder energetische therapie.

Let op! Zodra je in januari van een nieuw jaar begint met energetische therapie consulten gaat dit niet af van jouw eigen risico. Het eigen risico betreft alleen de reguliere geneeskunde.

Aanvullende verzekering energetische therapie?
Aanvullende verzekering energetische therapie?

Overzicht vergoedingen door zorgverzekeraars

De bij de beroepsvereniging VBAG aangesloten natuurgeneeskundige therapeuten zijn of haar cliënten komen in aanmerking voor vergoedingen vanuit aanvullende verzekeringen. Wij zijn A-licentie houder bij VBAG. Vink op deze link het vakje aan bij zorgverzekeraars welke natuurgeneeskunde vergoeden. Dan krijg je een overzicht en kan je kijken of jouw zorgverzekeraar erbij staat en hoeveel de dagvergoeding per consult is.

Let op! Klik daadwerkelijk op deze bovenstaande link om teleurstellingen te voorkomen. Er zijn zorgverzekeraars welke in de polisvoorwaarden natuurgeneeskunde consulten vergoeden maar in de kleine lettertjes energetische therapie hebben uitgesloten daarvan. 

zorgverzekeraars vergoeding
zorgverzekeraars vergoeding

Let op! Om eventuele teleurstellingen te voorkomen raden wij ten alle tijden aan dit zelf bij de helpdesk van de zorgverzekeraar te valideren alvorens je aan te melden voor een intakegesprek.

Ga er wel van uit dat dit overzicht met zorg is opgesteld en hoogstwaarschijnlijk gewoon klopt. De instructies voor zelfstandige validatie vergoeding bij jouw zorgverzekeraar lees je verder op deze pagina onder het kopje “Communiceren met helpdesk zorgverzekeraars”.

Acht trends aanvullende verzekering van Zorgverzekeraars.

  1. Een steeds kleiner aantal zorgverzekeraars vergoedt consulten na het behalen van HBO diploma natuurgeneeskunde in 2014.
  2. De dagvergoeding per consult ongeveer +/- 50% van het tarief indien je aanvullend verzekerd bent wordt steeds lager.
  3. Het jaarlijks te besteden budget voor de te bepalen premie bij elke zorgverzekering wordt steeds lager.
  4. Een steeds kleiner aantal cliënten is aanvullend verzekerd als gevolg van de zeer hoge kosten voor aanvullende verzekeringen.
  5. De zorgverzekeraars verplichten via de beroepsverenigingen de aangesloten leden om aan allerlei kostenverhogende voorwaarden te voldoen.
  6. Wij merken dat “wie betaalt die bepaalt” wordt doorgezet en steeds minder prettig wordt om mee te werken.
  7. Sommige cliënten waar het budget van op is zien we vaak aan het einde van het jaar niet meer.
  8. Enkele cliënten welke in januari van het nieuwe jaar weer budget hebben zien we opeens weer.

We willen in de toekomst niet afhankelijk zijn van deze streng gereguleerde zorgmarkt. De cliënten welke zelf vanuit het diepst van hun ziel willen komen begroeten we graag in de praktijk. Om die reden hebben we een aantal veranderingen doorgevoerd.

Behandelovereenkomst, behandelplannen en coach plannen

We werken met een behandelovereenkomst. Hierbij gaat een client met toewijding een financiële verplichting aan voor het gehele behandel – en of coaching traject. Deze kan eventueel in deeltermijnen betaald worden. Separaat van de factuur uit onze web winkel verzorgen wij een factuur voor elk consult om naar de zorgverzekeraar te sturen. Deze factuur voldoet aan aan hun eisen qua codes en layout en deze ontvang je in de week na elk consult.

Facturen zorgverzekeraar ontvangen

Let op! Je dient voor de ontvangst van deze facturen per consult in de webwinkel hiertoe naast het te kiezen behandel of coach plan ook een tweede product  Facturen zorgverzekeraars te bestellen. Anders ontvang je alleen 1 factuur vanuit de webwinkel voor het gehele plan.  

aanvullend-verzekerd
aanvullend-verzekerd

Aangesloten bij beroepsorganisatie en benutten van budget

Afhankelijk van de Zorgverzekeraar heb je een aantal codes nodig om de vergoeding vanuit de aanvullende verzekering te valideren. En je dient aanvullend verzekerd te zijn en nog budget voor het desbetreffende jaar over te hebben. We zijn aangesloten bij de VBAG de Vereniging ter Bevordering van de Alternatieve Geneeskunde. Benutten van het resterende budget van cliënten met een aanvullend verzekerde status is dus mogelijk. VBAG Logo

Check bij de verzekeraar of ze vergoeding geven voor Oneness Management, Troelstralaan 36, 2104 PV Heemstede. De naam Jyotisha of Pansanta kan op een onterechte teleurstelling uitdraaien.

Prestatiecodes noemen

Prestatie Code 24401

Prestatie Code 24012

Er is sprake van een specifieke complementaire zorgverlening. Een voor de verzekeraars bekende Prestatie Code 24401 staat voor Energetische Therapie. En tijdens de Corona periode is ook de Prestatie Code 24012 uitgegeven welke staat voor Energetische Therapie op afstand. Bij voorkeur nimmer “Paranormale Genezing” noemen tijdens het contacten van de hekpdesk van welke zorgverzekeraar dan ook. Dan is het antwoord standaard: “Nee dat vergoeden we niet”.

RBCZ logo

Voor de klachtenafhandeling van de praktijk Pasanta is het mogelijk om bij het RBCZ register een melding te maken. Kijk hiervoor ook bij onze praktijkgegevens. Vanuit het nieuwe wettelijke kader mag je het beroep Energetische Therapeut niet uitoefenen zonder ingeschreven te staan bij een tuchtrecht register. Het doel hiervan is de complementaire zorg steeds verder te professionaliseren. De zorgverzekeraars scheppen een  kader om voor vergoedingen van consulten in aanmerking te komen. Ingeschreven staan in een register, in het bezit zijn van een volwaardige HBO diploma, elke jaar bijscholing volgen en aangesloten zijn bij een beroepsorganisatie zijn hiertoe op dit moment de belangrijkste randvoorwaarden.